Uskonto

Juutalaisuus – luvatun maan jälkeläiset

Juutalaisuus on muinainen, monoteistinen ja aabrahamilainen uskonto, jonka perustuskirjan katsotaan olevan ”Toora”. Se kattaa juutalaisen kansan uskonnon, filosofian ja kulttuurin. Uskonnolliset juutalaiset pitävät juutalaisuutta liittona, jonka Jumala on perustanut Israelin lasten kanssa. Juutalaisuus sisältää laajan tekstien, käytäntöjen, teologisten asemien ja organisaatioiden kirjon. Toora on osa suurempaa tekstiä, joka tunnetaan nimellä Tanakh. Juutalaisuudella on kannattajia maailmanlaajuisesti noin 14,5-17,4 miljoonaa joten se on maailman kymmeneksi suurin uskonto.

Juutalaisuudessa on paljon eri liikkeitä, joista suurin osa on syntynyt rabbien oppiin juutalaisuudesta. Opissa todetaan, että Jumala paljasti lakejaan ja käskyjään Moosekselle Sinain vuorella sekä kirjallisen että suullisen taivaan muodossa. Historiallisesti tätä väitettä kyseenalaistivat useat eri ryhmät, kuten saddukeukset ja hellenistiset juutalaiset toisen temppelijakson aikana sekä karailaiset ja sabbatilaiset varhaisen & myöhäisemmän keskiajan aikana.

Nykyään suurimmat juutalaiset liikkeet ovat ortodoksinen juutalaisuus, konservatiivinen judaismi sekä uudistusjudaismi. Näiden ryhmien eroavaisuudet ovat niiden lähestymistapa juutalaiseen lakiin, rabbiin ja Israelin valtion merkitykseen. Ortodoksiset juutalaiset väittävät, että Toora ja juutalainen laki ovat jumalallisia, iankaikkisia ja muuttumattomia, ja että niitä on noudatettava tiukasti. Konservatiivinen ja uudistunut juutalaisuus ovat liberaaleja, kun taas konservatiivisessa juutalaisuuden muodossa yleisesti edistetään perinteisempää tulkintaa juutalaisuuden vaatimuksista. Tyypillinen uudistusasema on se, että juutalaista lakia tulisi pitää yleisten suuntaviivojen joukossa eikä rajoituksina ja velvoitteina, joiden noudattamista vaaditaan kaikille juutalaisille. Historiallisesti erikoistuomioistuimet panivat täytäntöön juutalaislain; nämä tuomioistuimet ovat edelleen olemassa, mutta juutalaisuuden käytäntö on enimmäkseen vapaaehtoista. Teologisia ja oikeudellisia asioita hoitava viranomainen ei ole yksikään henkilö tai organisaatio, vaan pyhiä tekstejä tulkitsevat yleensä vain rabbit ja oppineet.

Juutalaisuuden historia on yli 3000 pitkä ja sitä pidetään yhtenä vanhimmista monoteistisista uskonnoista.

ashe