Uskonto

Kristinusko – maailman suurin uskonto

Kristinusko on Abrahamilainen monoteistinen uskonto, joka perustuu Jeesuksen elämään, opetuksiin ja ihmeisiin. Se on maailman suurin uskonto, jolla on yli 2,4 miljardia seuraajaa eli noin 33% maailmanlaajuisesta väestöstä on kristittyjä. He uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika ja ihmiskunnan pelastaja, jonka tuleminen Messiaaksi (Kristukseksi) oli ennustettu Vanhassa testamentissa. Kristillisyydellä on ollut merkittävä rooli länsimaisen sivilisaation muodostamisessa.

Kristinusko syntyi juutalaisuudesta, heidän roomalaisessa maakunnassa ja se levisi nopeasti Eurooppaan, Syyriaan, Mesopotamiaan, Anatoliaan, Transkaukasiaan, Egyptiin ja Intian niemimaalle. Löytöretkien aikakauden jälkeen kristinusko levisi Amerikkaan, Oseaniaan, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan sekä muuhun maailmaan lähetystyön kautta.

Kristillisen teologian tiivistelmä on sarja uskontoja, kuten apostolien uskonto ja niceeninen uskontunnustus. Nämä uskonnolliset ammatit sanovat, että Jeesus kärsi, kuoli, haudattiin, laskeutui helvettiin ja nousi kuolleista saadakseen iankaikkisen elämän niille, jotka uskovat häneen ja luottavat häneen syntiensä anteeksisaamiseksi. Kristityt uskovat edelleenkin, että Jeesus nousi fyysisesti taivaaseen missä hän hallitsee Isän Jumalan ja Pyhän Hengen yhtenäisyydessä ja että hän palaa tuomitsemaan elävät ja kuolleet sekä myöntää seuraajilleen iankaikkisen elämän. Hänen inkarnaatiota, maallista palvelustehtävää, ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta kutsutaan usein ”evankeliumiksi” eli ”hyväksi uutiseksi”. Käsite evankeliumi viittaa myös Jeesuksen elämään ja häne n opetuksiinsa.

Koko historiansa ajan kristinusko on aiheuttaunut ristiriitoja ja teologisia riitoja, jotka ovat johtaneet useisiin erillisiin kirkkoihin ja nimellisyyksiin. Maailmanlaajuisesti kristinuskon kolme suurinta haaraa ovat katolinen kirkko, itäinen ortodoksinen kirkko ja protestantismin erlaiset nimitykset. Protestantismi syntyi 1500-luvulla protestanttisessa reformaatiossa, jossa se jakautui katolisesta kirkosta.

Kristinuskon keskeinen käsite on usko, että Jeesus on Jumalan poika ja Messias. Kristityt uskovat, että Jeesus, kuten Messiaskin, oli voideltu Jumalaksi eli ihmiskunnan pelastajaksi ja katsovat, että Jeesuksen tuleminen oli Vanhan testamentin messiaanisten profetioiden täyttyminen. Messiaan kristillinen käsite eroaa huomattavasti nykyajan juutalaisesta käsitteestä. Ydinkeskeinen uskomus on, että uskomalla ja hyväksymällä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen syntiset ihmiset voidaan sovittaa yhteen Jumalan kanssa ja siten tarjotaan pelastus ja lupaus iankaikkisesta elämästä.

Vaikka Jeesuksen luonteesta on ollut monia teologisia kiistoja kristillisen historian varhaisimmista vuosista nykypäivään, niin yleensä kristityt uskovat, että Jeesus on Jumalan inkarnaatio ja ”todellinen Jumala ja todellinen mies”. Jeesus, kun hänestä tuli täysi ihminen, kärsi kristittyjen mukaan kuolevaisen kivut ja kiusaukset, mutta ei syntiä. Kuten koko Jumala, hän nousi jälleen elämään. Uuden testamentin mukaan hän nousi kuolleista, nousi taivaaseen, istuu Isän oikealla puolella ja palaa viime kädessä täyttääkseen koko messiaanisen profetian, mukaan lukien kuolleiden ylösnousemuksen, viimeisen tuomion ja lopullisen Jumalan valtakunnan perustamisen.

ashe