Uskonto

Temppelit – useiden uskontojen vaste kirkoille

Temppeli on rakennus, joka on rakennettu uskonnollisten ja hengellisten rituaalien ja toimintojen kuten rukouksen ja uhrauksen suorituspaikaksi. Kyseistä termiä käytetään tyypillisesti kuvaamaan sellaisia rakennuksia, jotka kuuluvat uskontoihin joissa ei ole tarkempaa termiä uskonnolliselle rakennukselle (synagoga, moskeija, kirkko jne.).

Uskontojen moninaisuudesta johtuen temppeleiden muoto ja toiminta ovat hyvin vaihtelevia. Tyypillisesti jumaluudelle suoritetaan jonkinlaisia rituaaleja, ja erityinen papiston ryhmä ylläpitävät temppeleitä. Missä määrin koko uskovien yhteisö pääsee rakennukseen vaihtelee huomattavasti; usein osia temppelistä tai jopa koko päärakennusta voi käyttää vain papisto. Temppeleillä on tyypillisesti päärakennus ja suurempi alue, joka voi sisältää monia muita rakennuksia.

Sana ”temppeli” tulee muinaisesta Roomasta, jossa temppeli oli pyhä alue jonka pappi oli määritellyt. Temppeli liitty myös usein jumalan tai jumalien asuinpaikkoihin. Huolimatta sanan erityisistä merkityksistä, sitä käytetään nykyään laajalti kuvaamaan jumalanpalveluksen taloa mille tahansa uskontoryhmälle. Termiä on käytetty jopa ennen roomalaisia aikakausia.

Mesoamerikkalaisien sivilisaatioiden temppelit muistuttivat yleensä porrastettuja pyramideja, jossa pyhäkkö oli massiivisen rakennelman huipulla. Nämä ”pyramidit” ovat lähempänä Mesopotamian zigguratteja kuin egyptiläisten pyramideja. Mesoamerikkalaisten temppeleissä usein yksittäiset tai useat jyrkät portaat johtivat pyhäkköön, joka oli tasaisella alustalla pyramidin päällä. Rakennelman huipulla pyhäkössä oli myös paikka, jossa uhraus jumalille tapahtui. Joissakin mesoamerikkalaisissa temppeleissä seiniä koristavat tarinat mm. luomismyytistä tai höyhenpeitteisestä käärmeestä nimeltä Quetzalcoatl.

ashe