Uskonto

Uhrilahjat – lahjoja jumalalle vai silkkaa haaskausta?

 Uhrilahjat ovat elitarvikkeiden, esineiden tai eläinten elämän tarjoamista korkeammalle voimalle, erityisesti jumalallisille olennoille, palvonnan tekona. Vaikka uhraus usein merkitsee eläimen rituaalista tappamista, latinankielinen termi ”oblatio” viittaa käytäntöön, jossa eläimen tappamisen sijaan jumalille lahjoitetaan ruokaa tai esineitä.

Eläinten uhraaminen on eläinten rituaalista tappamista osana uskontoa. Monien uskontojen kannattajat harjoittavat sitä jonkin jumalan tai jumalien rauhoittamiseksi tai luonnonvoimien muuttamiseksi. Se palveli myös sosiaalista tai taloudellisia tehtäviä niissa kulttuureissa, joissa eläimen syötäväksi kelpaavat osat jaettiin rituaaliin osallistuvien kesken. Eläinten uhraamista on tapahtunut lähes kaikissa kulttuureissa: heprealaiset, kreikkalaiset, roomalaiset, egyptiläiset, atsteekit ja jorubat ovat kaikki todistetusti harjoittaneet rituaaleja, jossa eläin uhrataan jumalille. Muinaisen Egyptin kulttuurissa uhrattavaksi kelpasi mikä tahansa eläin lukuunottamatta lampaita, sonneja, vasikoita ja hanhia.

Eläinten uhrauksia harjoittavat nykyään Santerian ja muiden Orisan sukujen seuraajat keinona parantaa sairaita ja kiittää Orisaa (jumalia). Santeriassa tälläiset eläinuhraukset ovat kuitenkin äärimmäisen pieni osa rituaalisista toiminnoista, joihin sisältyy tarjouksia, rukouksia ja tekoja. Tietyistä Kreikan kylistä tulevat kristityt uhraavat eläimiä myös ortodoksisille jumalille. Käytäntö, joka usein tuomitaan, on kuitenkin yleisesti hyväksytty.

Ihmisten uhrauksia harjoittivat erinäiset Mesoamerikan sivilisaatiot. Erityisesti azteekit tunnetaan ihmisten käytöstä uhrilahjoina, mutta uhrauksia harjoitettiin paljon suuremmassa mittakaavassa muinaisessa Kiinassa. Nykyiset arviot azteekkien uhrauksista vaihtelevat noin parista tuhannesta noin 20 tuhanteen.

ashe