Uskonto

Islaminusko – kuun uskonto

Islaminusko on universaalinen aabrahamilainen monoteistinen uskonto, joka opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala ja että Muhammed on Jumalan lähettiläs. Se on maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava uskonto, jolla on yli 1,8 miljardia seuraajaa eli noin 24% maailman väestöstä. Muslimit muodostavat enemmistön väestöstä 50 maassa. Islam opettaa, että Jumala on armollinen, voimallinen ja ainutlaatuinen, ja että hän on ohjannut ihmiskuntaa profeettojen, pyhien kirjoitusten ja luonnollisten merkkien avulla. Islamin ensisijaiset pyhät kirjoitukset ovat Koraania, jota muslimit pitävät Jumalan sanallisena muotona, ja Muhammedin opetuksia sekä normatiivisia esimerkkejä (nimeltään sunnah, joka koostuu käskyistä, joita kutsutaan nimeltä hadith).

Muslimit uskovat, että islam on täydellinen ja yleismaailmallinen versio ennenkaikkea profeettojen, kuten Aatamin, Aabrahamin, Mooseksen ja Jeesukse, kautta paljastetusta ikuisesta uskomuksesta. Mitä tulee Koraaniin, muslimit pitävät sitä Jumalan muuttumattomana ja lopullisena ilmoituksena. Kuten muutkin aabrahamilaiset uskonnot, myös Islam opettaa lopullisen tuomion olevan oikeudenmukainen ja palkkioksi tulee taivas tai rangaistukseksi helvetti. Uskonnollisia käsitteitä ja käytäntöjä ovat islamin viisi pilaria, jotka ovat pakollisia palvontatoimia ja islamin laki, joka koskettaa lähes kaikkia elämän ja yhteiskunnan osa-alueita pankki- ja hyvinvointialasta naisiin ja ympäristöön. Mekan, Medinan ja Jerusalemin kaupungit ovat islaminuskossa pyhiä uskontoja.

Islamilainen kultakausi viittaa ajanjaksolle, joka on perinteisesti ollut 800-luvulta 1300-luvulle Abbasidin kalifaatin aikana, kun suuri osa historiallisesti islamilaisesta maailmasta koko tieteellisen, taloudellisen ja kulttuurisen kukoistuksen. Muslimilaisuuden laajentumiseen osallistuivat erilaiset kalifaatit ja imperiumit, kauppiaat ja muuntaminen islaminuskoon lähetystyön kautta.

Useimmat muslimit ovat toista kahdesta ryhmästä: he ovat joko Sunneja (75-90%) tai Shiioja (10-20%). Noin 13% muslimeista asuu Indonesiassa, 31% Etelä-Aasiassa, 23% Pohjois-Afrikassa ja noin 15% Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suuria muslimien yhteisöjä löytyy myöskin Amerikasta, Kaukasukselta, Keski-Aasiasta, Kiinasta, Euroopasta, Kaakkois-Aasian maista, Filippiineiltä ja Venäjältä. Suurin muslimeiden keskittymä on kuitenkin aina ollut Lähi-Idän maissa.

ashe