Uncategorized

Katolilaisuus auttaa surun ja luopumisen hetkellä

Useimmille espanjalaisille uskonnon merkitys elämässä on erittäin tärkeä. Korkeampaan voimaan halutaan uskoa ja pyytää häneltä suojelusta niin murheen kuin hädän hetkinä. Tiesitkö, että Espanjalaisista noin 76% määrittelee uskonkäsityksensä katoliseksi, 20% asukkaista ei usko korkeimpaan voimaan ja 2% kuuluu erilaisiin pienempiin uskontokuntiin.

Katolilaisuuden vaikutus elämään ja kuolemaan

Katolilaisuus vaikuttaa moniin asioihin ihmisten elämässä. Hyvänä esimerkkinä toimii ihmisten suhtautuminen nykyhetkeen, luopumiseen, kuolemaan ja suruun. Erityisesti pelko on katolilaisuudessa kuolemaa lähestyttäessä kaukainen käsite. Katolilaisille kuoleminen on luontevampaa kuin esimerkiksi evankelis-luterilaista uskonkäsitystä tunnustaville. Iankaikkinen elämä on katolilaisille syvää todellisuutta, johon kuuluu kiinteä usko pyhiin, kuten Neitsyt Mariaan. Vainajan ruumiin näkeminen/kohtaaminen on katolilaisille vapauttava kokemus omasta kuolemanpelosta. Suomessa hautaustoimistot hoitavat lähes kaiken ammattitaidolla sekä vainajaa että läheisiä kunnioittaen.

Läheisestä ihmisestä luopuminen on ymmärrettävästi vaikeaa, joten hautaustoimistot tulevat asiassa omaisten avuksi. Pääkaupunkiseudulla Helsingissä surussa auttaa esimerkiksi Hautaustoimisto Helsinki. Surun ja kohtaamisen ammattilaiset, kuten Hautaustoimisto Helsinki auttaa tekemään surusta helpompaa.

Katolilaisuus koetaan maailmalla yleisesti helpommaksi tavaksi hyvästellä rakas vainaja kuin evankelis-luterilaisten keskuudessa, jossa ihminen siirretään kappelin kylmiöön hänen kuoltuaan. Luterilainen vainaja siirretään siis pois elävien keskuudesta, kun katolilaiset puolestaan viettävät pitkiäkin aikoja vainajan ruumiin äärellä. Suomalaiset, kuten espanjalaisetkin auttavat kuitenkin vuolaasti toisiaan surun ja menetyksen keskellä. Ystävät, läheiset ja surun ammattilaiset ammattitaitoinen Hautaustoimisto Helsinki tulevat hätiin, mukaan suruun, jotta surevan ei tarvitsisi tehdä kaikkea yksin.

Surun äärellä on hyvä pysähtyä

Suomessa ja kaikkialla maailmassa evankelis-luterilaisten keskuudessa on tapana, että kuollutta läheistä ei tarvitse katsoa, jos siihen ei pysty tai tahdo. Roomalaiskatolinen tapa surra vainajaa hänen kuoltuaan on kunnioittava tapa kohdella edesmennyttä läheistä ja hänen muistoaan.

Katolilaisuus on valtauskonto Espanjassa

Espanjassa roomalais-katolilainen uskonto on siis säilyttänyt suosiotaan jo pitkään paikallisten asukkaiden keskuudessa. 1990-luvulla uskonnollinen elämä Espanjassa sai uusia piirteitä maahanmuuttajien ansiosta. Useimmat maahanmuuttajista olivat muslimeja, joita on tällä hetkellä maassa yli miljoona asukasta. Puhutaan siis islamilaisuudesta, johon kuuluu noin 2,5% Espanjan väestöstä. Pienten uskontokuntien määrä Espanjassa on koko ajan lisääntynyt, mutta samalla maahanmuutto Latinalaisesta-Amerikasta on lisännyt hartaiden katolilaisten määrää Espanjassa.

ashe